Confidențialitate și Cookie-uri

Confidențialitate și cookie-uri

Datele furnizate Design International s.r.l. (de acum și după "Designul Internațional", "noi", "nostru") în paginile site-ului accesibile la adresa URL www.viadurini.ro (denumită în continuare "Site") în momentul înregistrării și ulterior pentru utilizarea serviciilor furnizate periodic de către Design International vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679.
În conformitate cu legislația menționată, designul internațional informează utilizatorul cu privire la următoarele aspecte.

1. INFORMAȚII DESPRE DEȚINĂTORUL TRATAMENTULUI
Controlorul de date cu caracter personal este compania International Design s.r.l., Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Italia; info@viadurini.ro, C.F. 04187360401 - Numărul REA RN 329370, Registrul companiilor din Rimini, capital social de 120.000 euro i.v.

2. INFORMAȚII COLECTATE
2.1.Tipologia informațiilor furnizate de utilizator
Informațiile colectate de către International design srl pot include:
- Informații obligatorii fără care nu este posibilă achiziționarea ca: numele, prenumele, numele companiei, adresa de expediere, codul fiscal și / sau numărul de TVA, adresa de e-mail și numărul de telefon.
- Informații privind vizitele efectuate pe site-urile noastre de comerț electronic.
- Răspunsuri la solicitările de feedback comun pe pagina de feedback a site-urilor noastre de comerț electronic.
- detalii bancare necesare doar pentru punerea în aplicare a procedurii de rambursare și / sau de returnare.

2.2. Informații automate
În timpul navigării pe site-urile noastre de comerț electronic, International Design, conform legii și cu consimțământul utilizatorului, dacă este necesar, pot colecta date și detalii cu privire la rețelele și dispozitivele utilizate pentru a accesa serviciile noastre, cum ar fi informațiile de acces, vizitator, locație, browser, platformă, dispozitiv, adresă IP, agent utilizator. Aceste informații sunt colectate și prin utilizarea cookie-urilor.

3. CONSERVAREA DATELOR ȘI DURATA
Datele colectate vor fi păstrate de Design International pe durata raportului. Tratamentul nu va dura mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate datele sau:
- 2 (doi) ani în ceea ce privește informațiile personale
- Informațiile financiare, cum ar fi plățile și rambursările, sunt păstrate pe durata stabilită de lege în materie fiscală și contabilă.

4. METODA ȘI SCOPUL TRATAMENTULUI
4.1. scopuri
Datele de utilizator sunt colectate și utilizate numai în scopuri legate direct la activarea și funcționarea serviciilor furnizate de International Design, pentru a îndeplini obligațiile impuse de lege, reglementare sau legislație, precum și pentru " exercitarea drepturilor lor în instanță.
Odată cu crearea contului International Design sunteți de acord să primiți de la acesta din urmă, la adresa de e-mail furnizate la înregistrare, de comunicații și / sau propuneri comerciale și / sau în legătură cu serviciile internaționale de proiectare. Utilizatorul se poate opune prelucrării menționate mai sus, fie bifând mai întâi caseta corespunzătoare în timpul înregistrării - fie trimiterea unui e-mail la adresa indicată de info@viadurini.ro a secțiunii "contacte" a site-ului.
Utilizatorul care dorește să utilizeze serviciul „Trimite unui prieten“, făcând clic pe acest buton, în fișele de date de produs, pretinde a fi dobândit în prealabil consimțământul destinatarului comunicarea adresă de e-mail a acesteia din urmă la Design International numai în scopul trimiterii invitației pentru vizualizarea produsului. Cu toate acestea, datele referitoare la adresa de poștă electronică a destinatarului nu vor fi păstrate de Design International după transmiterea e-mailului de invitație.
În plus, adresa de e-mail și adresa de e-mail de hârtie furnizate de aceasta în timpul înregistrării pe Site pot fi utilizate de către Controlorul de date pentru promovarea serviciilor oferite în mod similar cu cele la care utilizatorul a subscris, pentru trimiterea materialelor publicitare care se referă exclusiv la produsele sau serviciile menționate anterior sau pentru realizarea cercetării de piață sau a comunicării comerciale. Utilizatorul poate obiecta la acest tratament este inițial - prin bifarea casetei corespunzătoare în timpul înregistrării -. Și apoi trimiterea unui „e-mail la info@viadurini.ro secțiunea«Contact»a site-ului Această opoziție nu va produce nici un consecință a furnizării de servicii.

4.2. Scop și funcționalitate
Furnizarea datelor necesare privind activarea serviciului, în scopurile menționate la alineatul (4) „CUM«ȘI SCOP»tratamentul“ este obligatorie, astfel cum este strict legată de performanța la fel. Orice refuz de furnizare a datelor va face imposibil pentru Design International să finalizeze procesul de înregistrare a utilizatorilor și, prin urmare, să furnizeze serviciile.
Refuzul consimțământului pentru celelalte scopuri ale paragrafului "PROCEDURI ȘI OBIECTIVE ALE TRATAMENTULUI" nu va avea nici o consecință asupra furnizării de servicii.

4.3. mod
Datele sunt colectate electronic și procesate prin înregistrare, consultare, comunicare, stocare, anulare, efectuate în principal cu ajutorul instrumentelor electronice, asigurând utilizarea măsurilor adecvate pentru securitatea datelor prelucrate și asigurarea confidențialității al aceluiași.
Datele utilizatorilor, stocate în format electronic, sunt stocate și stocate pe un server propriu. În special, titularul declară că datele înregistrate pe serverele sunt protejate împotriva riscului de intruziune și a accesului neautorizat și de a avea, de asemenea, măsuri de securitate luate pentru a asigura integritatea și disponibilitatea datelor și protecția site-urilor și a spațiilor relevante pentru păstrarea și accesibilitatea acestora.
Datele personale vor fi prelucrate de către colaboratori și / sau angajați ai Controlorului de date în calitate de manageri sau prelucrători, în limitele funcțiilor lor și în conformitate cu instrucțiunile date de controlorul de date.
Designul internațional garantează cel mai înalt nivel de securitate în gestionarea datelor utilizatorului. Informațiile privind cardurile de credit sunt stocate numai în format criptat și în conformitate cu cerințele de securitate ale certificării PCI. SP nu are acces la informații confidențiale referitoare la cardurile de credit, care vor fi procesate de intermediari și de emitenții de carduri în conformitate cu Codul de confidențialitate.

5. COMUNICAREA DATELOR
Informațiile dvs. personale pot fi divulgate anumite persoane, desemnată de proprietar al furnizării de capital sau servicii necesare pentru punerea în aplicare a obligațiilor legate de site-ul de înregistrare www.viadurini.ro și achiziționarea on-line, în limitele și în conformitate la instrucțiunile date.
În special, datele pot fi comunicate:
- persoane, societăți sau birouri profesionale care oferă asistență, consultanță sau colaborare pentru proiectarea internațională în domeniul contabil, administrativ, juridic, fiscal și financiar;
- subiecții delegați și / sau desemnați de Design International pentru a desfășura activitățile sau o parte din activitățile legate de furnizarea de servicii de vânzare, cum ar fi serviciul pentru clienți, chiar dacă sunt gestionate în cadrul externalizării; centrul logistic responsabil cu ambalarea produselor achiziționate de către utilizator; transportatorii responsabili de livrarea produselor achiziționate; persoanele care exercită, în numele proprietarului activităților post-vânzare, precum și orice alt partener extern astfel de divulgare este necesară pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor asumate de către International de Design în legătură cu furnizarea contractului de servicii;
- Administrațiilor Publice pentru îndeplinirea funcțiilor instituționale în limitele stabilite prin lege sau prin regulamente.
Datele de utilizator nu sunt supuse dezvăluirii.

5.1. Se constată că, în cazul în care utilizatorul decide să distribuie informațiile menționate la alineatul 2 cu International Design și, prin urmare, cu partenerii noștri comerciali, ar putea fi, de asemenea sale orice politici de confidențialitate aplicabile ale partenerilor comerciali. Design International nu este responsabilă și nu poate controla procesarea informațiilor pe care le efectuează partenerii de afaceri pe platformele lor.

5.2 Acest site este protejat de reCAPTCHA și se aplică Politica de confidențialitate Google (https://policies.google.com/privacy) și Termenii și condițiile (https://policies.google.com/terms).

6. COMUNICAȚII ȘI INFORMAȚII TRIMISE PRIN E-MAIL ȘI / SAU SMS
În conformitate cu prevederile legii și, după caz, în schimbul permisiunii, Design International ar putea folosi informațiile pe care le furnizați pentru a pune în aplicare acțiuni de marketing, cum ar fi trimiterea de buletine de știri sau informații care ar putea fi de interes pentru utilizator. Cu toate acestea, este posibil să vă retrageți consimțământul în orice moment făcând clic pe link-ul din partea de jos a buletinului informativ sau prin trimiterea unui e-mail la info@viadurini.ro.

7. DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE
Conform legii, utilizatorul are dreptul să obțină, în orice moment, confirmarea existenței datelor despre el și scopurile pentru care sunt utilizate. De asemenea, aveți dreptul de a solicita actualizarea, corectarea, ștergerea sau blocarea datelor și de a face obiectul, în totalitate sau parțial, prelucrării acestora.
Pentru a exercita drepturile menționate mai sus, precum și de a primi informații cu privire la subiectele de care sunt stocate datele sau la care se comunică datele sau părților care, în calitate de manageri sau asistenți, pot deveni conștienți de datele dvs., utilizatorul poate contactați proprietarul.

7.1 Dreptul de acces la datele cu caracter personal și alte drepturi
Articolul. 15. din Regulamentul UE 2016/679 prevede:
1. Partea interesată are dreptul să obțină confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, și comunicarea lor în formă inteligibilă.
2. Partea interesată are dreptul de a obține indicația:
a) de origine a datelor cu caracter personal;
b) scopurile și metodele de prelucrare;
c) logica aplicată în cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice;
d) detaliile de identificare a controlorului de date, a procesatorilor de date și a reprezentantului;
e) a subiecților sau categoriilor de subiecți cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre ele ca reprezentanți desemnați pe teritoriul statului, pe administratori sau pe agenți.
3. Partea interesată are dreptul să obțină:
a) actualizarea, rectificarea sau, atunci când este interesată, integrarea datelor;
b) anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară în scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior;
c) atestarea că operațiunile menționate la literele a) și b) au fost aduse în atenția, de asemenea, în ceea ce privește conținutul lor, celor cărora le-au fost comunicate sau distribuite datele, cu excepția cazului în care această îndeplinire se dovedește imposibilă sau implică utilizarea unor mijloace vădit disproporționate față de dreptul protejat.
4. Partea interesată are dreptul de a se opune, în totalitate sau parțial:
a) din motive legitime, prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, precum și relevante pentru scopul colectării;
b) la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc în scopul trimiterii materialelor publicitare sau de vânzare directă sau pentru realizarea cercetării de piață sau a comunicării comerciale.
Pentru a exercita drepturile menționate mai sus, precum și de a primi informații cu privire la subiectele pentru care datele sunt stocate sau care i se comunică datele sau persoanelor care, în calitate de manageri sau agenți, pot deveni conștienți de datele dumneavoastră, puteți face referire la Titular prin trimiterea unei solicitări la următoarea adresă de e-mail: info@viadurini.ro.

8. PLUG-IN
Site-ul nostru utilizează așa-numitele pluginuri ale rețelei sociale facebook.com. Mai multe detalii despre plug-in-urile Facebook și caracteristicile acestora pot fi găsite la http://developers.facebook.com/. Pentru a împiedica transmiterea și stocarea datelor referitoare la navigarea pe Internet prin Facebook, utilizatorul trebuie să se deconecteze de la Facebook înainte de a vizita site-ul nostru.

9. COOKIES
Site-ul folosește o tehnologie denumită "cookie-uri". Acestea sunt fișiere de date mici care sunt stocate pe computerul utilizatorului atunci când accesează un site sau părți ale acestuia. Cookies ajută designul internațional să înțeleagă preferințele de afaceri ale utilizatorilor.

9.1 Cookies
Site-ul folosește o tehnologie denumită "cookie-uri". Acestea sunt fișiere de date mici care sunt stocate pe computerul utilizatorului atunci când accesează un site sau părți ale acestuia. Cookies ajută designul internațional să înțeleagă preferințele de afaceri ale utilizatorilor. Cookie-urile sunt mici, șiruri de text pe care site-urile vizitate de utilizator pentru a trimite terminalul său (de obicei, browser-ul), în cazul în care acestea sunt depozitate înainte de a fi transmise înapoi la aceleași site-uri la următoarea vizită la același utilizator. În timp ce navigați pe un site, utilizatorul poate primi pe terminalul său chiar și cookie-uri care sunt trimise de la diferite site-uri web sau servere (așa-numitul „terț“), pe care pot locui unele elemente (cum ar fi, de exemplu, imagini, hărți, sunete, linkuri specifice către paginile altor domenii) pe site-ul pe care îl vizitează în același mod.
Cookie-urile, de obicei găsite în browsere de utilizatori, uneori, chiar și număr mare de persistență caracteristici temporale foarte mari și, sunt utilizate pentru diferite scopuri: de funcționare de autentificare de calculator, de urmărire sesiuni, care stochează informații despre configurații specifice privind utilizatorii care accesează server, etc.

a. Cookie-uri tehnice.
cookie-urile tehnice sunt cele utilizate în scopul unic de a „efectuarea transmiterii comunicației printr-o rețea de comunicații electronice, sau strict necesar pentru furnizorul unui serviciu al societății informaționale cerut în mod expres de către abonat sau utilizator pentru a furniza acest serviciu "(a se vedea articolul 122 alineatul (1) din Cod).
Acestea nu sunt utilizate în alte scopuri și sunt în mod normal instalate direct de proprietarul sau operatorul site-ului web. Acestea pot fi împărțite în cookie-uri de navigație sau de sesiune, care garantează navigarea și utilizarea normală a site-ului (care permite, de exemplu, pentru a face o achiziție sau autentificarea pentru a avea acces la zonele cu acces limitat); de analiză cookie-uri, cookie tehnicieni asimilat atunci când sunt utilizate în mod direct de către operatorul site-ului pentru a colecta informații, în formă agregată, numărul de utilizatori și modul în care accesează site-ul în sine; cookie-uri, care permit facilitate funcția de navigare utilizator a unui număr de criterii selectate (de exemplu, limba, produse selectate pentru cumpărare), în scopul de a îmbunătăți serviciul prestat la acesta.
Pentru instalarea acestor cookie-uri, nu este necesar acordul prealabil al utilizatorilor, în timp ce obligația de a furniza informații conform art. 13 din Cod, că managerul de șantier, dacă utilizează numai astfel de dispozitive, va putea să furnizeze în modul pe care îl consideră cel mai potrivit.

b. Profilarea cookie-urilor.
Cookie-urile de profile sunt concepute pentru a crea profiluri de pe utilizator și sunt folosite pentru a trimite mesaje publicitare în conformitate cu preferințele exprimate de aceeași parte a navigarea pe net. Având în vedere invazivitate considerabile pe care aceste dispozitive pot avea în sfera privată a utilizatorilor, legislația europeană și italiană impune ca utilizatorul să fie informat în mod corespunzător cu privire la utilizarea aceleași și exprima consimțământul valabil.
Arta. 122 din Cod în cazul în care acesta prevede că „stocarea de informații în echipamentul terminal al unui contractant sau a unui utilizator sau accesul la informațiile deja stocate, sunt permise numai cu condiția ca contractantul sau utilizatorul și-a dat acordul după ce a fost a fost informat cu procedurile simplificate menționate la articolul 13 alineatul (3) "(articolul 122 alineatul (1) din Cod).
În cazul în care utilizatorul nu intenționează să accepte modulele cookie, acestea pot fi dezactivate urmând instrucțiunile producătorului browserului. De exemplu, în Internet Explorer puteți schimba setările legate de cookie-uri în secțiunea Tools / Internet Options / Privacy.

9.2 Site-ul folosește mai ales următoarele cookie-uri
- Cookie-urile site-ului
Nume: Viadurini
Scop: Utilizat pentru variabilele sesiunii PHP (navigare, paginare, etc.)
Durată: cookie-uri de sesiune, se șterge atunci când browser-ul este închis

Nume: submit_token1
Scop: utilizat ca antispam pentru trimiterea de formulare
Durată: cookie-uri de sesiune, se șterge atunci când browser-ul este închis

- Cookie-urile Google Analytics
Site-ul nostru utilizează Google Analytics de Google, Inc., un serviciu care oferă statistici de măsurare și analiză a performanței site-ului, prin utilizarea cookie-urilor. Pentru a consulta politica de confidențialitate a serviciului Google Analytics, accesați http://www.google.com/intl/ro/analytics/privacyoverview.html. Pentru politica de confidențialitate a Google, menționăm următoarea adresă http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.)

- Cookie-urile Google AdWords și Remarketing Google
Site-ul web ar putea utiliza programul Google Adwords și tehnologia Google Remarketing. Ambele sunt gestionate de Google Inc .. Funcția de urmărire a conversiilor AdWords utilizează, de asemenea, module cookie. Pentru a ne ajuta să urmărim vânzările și alte conversii, se adaugă un cookie pe computerul unui utilizator atunci când acesta face clic pe un anunț. Acest modul cookie durează 90 de zile și nu colectează sau monitorizează informații care pot identifica personal un utilizator. Utilizatorii pot dezactiva modulele cookie de urmărire a conversiilor Google în setările browserului lor de Internet. În unele cazuri, cookie-urile pot provoca probleme la accesarea sau navigarea în contul dvs. AdWords. Când se întâmplă acest lucru, cel mai bun mod de a corecta problema este să ștergeți memoria cache și să ștergeți cookie-urile salvate pentru browserul dvs. de Internet. Pentru a afla mai multe despre clic aici, https://www.google.es/intl/it/policies/privacy/. În cele din urmă, utilizatorul poate dezactiva modulele cookie Google Analytics, descărcând un plug-in specific pentru browser disponibil la următoarea adresă https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

- cookie-uri Facebook
Site-ul poate utiliza cookie-urile de la Facebook Inc. pentru a monitoriza progresul campaniilor de anunțuri Facebook și orice acțiuni de remarketing. Dați clic aici pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor de către Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/

În cazul în care utilizatorul nu intenționează să accepte modulele cookie, acestea pot fi dezactivate urmând instrucțiunile producătorului browserului. De exemplu, în Internet Explorer puteți schimba setările legate de cookie-uri în secțiunea Tools / Internet Options / Privacy.

10. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
În cazul în care Design International va efectua modificări la această politică de confidențialitate, aceasta va fi publicată pe această pagină și consimțământul va fi solicitat din nou de la utilizatori, dacă este necesar.

11. RESPONSABIL DE PROTECȚIE A DATELOR
Dacă utilizatorul trebuie să contacteze Designul Internațional pentru probleme legate de exercitarea drepturilor sale (cum ar fi dreptul de anulare sau retragere sau rectificare a datelor) sau de solicitări privind datele cu caracter personal, acesta poate face acest lucru în următoarele moduri:
- prin scrierea unui e-mail la responsabilul cu protecția datelor la viadurini@viadurini.it
- folosirea contactelor din pagina "contacte"
- prin poștă către International Design srl, via del Pino, 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Italia.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 20/05/2018
Email Newsletter
Newsletter